batio facebook
 
 

 ארונות אמבטיה

באטיו יצרה שלושה קווי עיצוב בתחום ריהוט האמבט, הקו הקלאסי, הקו המודרני והקו הכפרי. ארונות אמבטיה הינם ריהוט משלים לחלל הרחצה ובשל היותם כאלה, נדרשת התאמה לסגנון העיצוב של החלל. באטיו מאפשרת ללקוח התאמה לשלושת הסגנונות העיקריים המעוצבים בחלל הרחצה. סגנון העיצוב מהווה את הבסיס לתכנון, לאחר בחירת הסגנון המתאים, עוברים לשלב התכנון בהתאם לתנאי החלל ודרשות הלקוח. אנו גאים להציג את הקולקציות המעוצבות שלנו: ארונות אמבטיה מודרניים, ארונות אמבטיה קלאסיים וארונות אמבטיה כפריים - מבחר עשיר של ארונות אמבט במבחר דגמים.

ארונות אמבטיה מודרניים ארונות אמבטיה קלאסיים ארונות אמבטיה כפריים ארונות אמבטיה נלווים
       
ארונות אמבטיה מדורגים ארונות אמבטיה דלתות ארונות אמבטיה מגירות
 

 

 ארונות אמבטיה

באטיו יצרה שלושה קווי עיצוב בתחום ריהוט האמבט, הקו הקלאסי, הקו המודרני והקו הכפרי. ארונות אמבטיה הינם ריהוט משלים לחלל הרחצה ובשל היותם כאלה, נדרשת התאמה לסגנון העיצוב של החלל. באטיו מאפשרת ללקוח התאמה לשלושת הסגנונות העיקריים המעוצבים בחלל הרחצה. סגנון העיצוב מהווה את הבסיס לתכנון, לאחר בחירת הסגנון המתאים, עוברים לשלב התכנון בהתאם לתנאי החלל ודרשות הלקוח. אנו גאים להציג את הקולקציות המעוצבות שלנו: ארונות אמבטיה מודרניים, ארונות אמבטיה קלאסיים וארונות אמבטיה כפריים - מבחר עשיר של ארונות אמבט במבחר דגמים.

ארונות אמבטיה מודרניים ארונות אמבטיה קלאסיים ארונות אמבטיה כפריים ארונות אמבטיה נלווים
       
ארונות אמבטיה מדורגים ארונות אמבטיה דלתות ארונות אמבטיה מגירות